Naše usluge

Stanja koja tretiramo:

Kiropraktika

Korištenjem metoda kiropraktike i fizioterapije, poseban akcenat dajemo na stanja kičme i sportske povrede.

Kiropraktika je ključna komponenta svakoga ko vodi racuna o zdravlju. Fokusirani smo, kako na liječenje, tako i na održavanje zdravlja kompletnog organizma. 

Kiropraktika je savremena i inovativna metoda koja se bavi liečenjem različitih stanja kompletnog neuro-mišićno-koštanog sistema.

Dr Savo Radunović

doktor kiropraktike