Kičma-  Kičma se sastoji od 24 pokretna pršljena i na kraju 8-9 sraslih pršljenova koji se nazivaju sacrum i coccyx. Kroz kičmu prolazi kičmena moždina koja zajedno sa mozgom čini dio centralnog nervnog sistema, a koji kontroliše rad svih naših organa. 

Lakat -  golferski lakat ili medijalni epikondilitis i teniski lakata ili lateralni epikondilitis veoma su česte povrede  i najčešće su posledica preforsiranosti.

Ruptura(puknuće) mišića - je povreda koja se veoma često srijeće, nastaje pod uticajem jake kontrakcije mišića protiv otpora i snažnim istrzanjem kontrahovanog mišića, a može nastati i pod dejstvom mehaničke sile kada dolazi do prekida kontinuiteta mišića.

Koljeno - zglob koljena  čine femur (butna kost), tibia i fibula (kosti potkoljenice), i čašica (patela). Zglobne površine ovih kostiju su  obložene zglobnom hrskavicom, koja sprečava direktno habanje kosti o  kost pri pokretima.

Skočni zglob- uganuće skočnog zgloba je najčešća sportska povreda koja nastaje usled natezanja ili kidanja ligamenata sa spoljašnje ili unutrašnje strane skočnog zgloba.