Thompson tehnika
Koristi specijalizivane stolove za namiještanje kićme sa segmentalnim drop djelovima(djelovima koji propadaju prilikom apliciranja sile namještanja). Prednost ove tehnike je dobijanje veće brzine i preciznosti namještanja željenog segmenta kičmenog stuba. S obzirom da se obavlja u neutralnoj poziciji, izuzetno je prijatna za pacijenta.​

Neke od beneficija:

 • Stvaranje negativnog pritiska u centru diska i smanjenje ili izlečenje diskus hernije
 • Smanjenje ili potpuno otklanjanje pritiska sa nerva
 • Smanjenje ili potpuno otklanjanje bola
 • Stavaranje difuzije, dovođenje hranljivih materija do spinalnih diskova
 • Poboljšanje cirkulacije likvora
 • Povećanje protoka hranljivih materija i kiseonika u kičmenom stubu
 • Povećanje obima pokreta
 • Povećanje elastičnosti mišića
 • Povećanje snage fazične muskulature
 • Poboljšanje krvne cirkulacije u pršljenovima
 • Stvaraje stabilnijeg kičmenog stuba
 • Poboljšano držanje tijela
 • Reaktivacija manjih mišićnih grupa
 • I još mnogo pozitivnih efekata na kompletan organizam.
Manuelno namjestanje kicme

DNS PROTOKOL

Dns protokol je sveobuhvatni vid terapije koji je namijenjen za osobe koje imaju probleme kičmenog stuba. Zasniva se na naprednim metodama kiropraktike, fizioterapije, i modifikovane rehabilitacije. DNS protokol je u potpunosti bezbjedan i bezbolan. Cilj ovog protokola je od održavanja postojećeg stanja do potpunog izlječenja. ​​

Flekisja distrakcija - Cox tehnika
Korištenje specijalne mašine koja pasivno uvodi pokret u lumbalnom dijelu kičme, isključujuci rad mišića. Za cilj ima poboljšanje obima pokreta u kičmi, povećanje međupršljenskog prostora, te dodatno skida pritisak sa diskova i nerava kao i poboljšanje protoka hranljivih materija između diskova i pršljenova. Izvodi je automatizovani sto ili se radi ručno.​

ART(active release technique)
Manuelna tehnika opuštanja mišića pri kojoj pacijent aktivno učestvuje.

Diversify tehnika
Kombinacija više tehnika sa ciljem postizanja najboljeg efekta i najprijatnijeg osjećaja po pacijenta.​​

***Broj terapija DNS protokola zavisi od procjene doktora. Uobičajeno se radi između 15 i 25 terapija po bloku, od kojih prvih desetak mora biti svakodnevno a kasnije postoji mogućnost da se radi na svaki drugi ili treći dan.  

Activator tehnika
U ovoj tehnici se koristi aparat koji zadaje brze i blage udara  na djelove pod odgovarajućim uglom sa ciljem korekcije subluksacija. Ova tehnika je izuzetno efektivna kod pacijenata koji imaju izraženo limitirane obime pokreta u kičmi i kod pacijenata sa osteoporozom.

Leander sto za kiropraktiku.
Sakro okcipitalna tehnika
Triger tacke

Sot tehnika
Sakro-occipitalna tehnika pripada tzv. low force tehnikama koja se zasniva na preciznom pozicioniranju posebno dizajniranih blokova  na karličnom dijelu tijela, i blagoj mobilizaciji ostatka kičmenog stuba do potiljačne kosti. Prilikom izvođenja ove tehnike pacijent je u udobnom ležećem položaju.

TRP(trigger point release)
Opuštanje mišića pritiskanjem trigger tačaka u cilju smanjenja reflektivnog bola. 

Kompjuterizovana spinalna dekompresija
Korištenje specijalne mašine koja vrši aksijalnu distrakciju kičme. Kompjuter mjeri 150 puta u sekundi otpor mišića i tako dozira najadekvatniju silu potrebnu za dekompresiju. Ova terapija traje od 10 do 30 minuta.

Gonstead tehnika
Manuelno namještanje pršljenova sa najvećim efektom. Najpopularnija tehnika za namještanje kičme u kiropraktici.

Aktivator tehnika za lijecenje kicme

*Neke od metoda koje se koriste u ovom protokolu*

Thompson tehnika u kiroptraktici.
Najbolje masine za lijecenje kicme.