GOLFERSKI LAKAT

Terapija:
Liječenje treba započeti odmah pri pojavi simptoma. Potrebno je prestati sa fizičkim aktivnostima, izbjegavati svaki položaj ruke koji izaziva bol. Radi se fizikalna terapija u okviru koje se radi masaža, magnetoterapija, ultrazvučna masaža. Kad se zamiri upala počinje se sa vježbama za jačanje mišića. 

Uzrok:
Golferski lakat je obično posledica preforsiranosti mišića. Sve aktivnosti koje ukjučuje učestale pokrete savijanja šake ili unutrašnje rotacije podlaktice predstavljaju rizik za razvoj gloferskog lakta..

Simptomi:
Javlja se bol u predjelu unutrašnje strane lakta . Bol može da se širi duž cijele unutrašnje strane podlaktice sve do šake pa čak i prstiju. Bol može biti veoma jak da pacijent ne može da podigne ni manji teret. Može da se javi prije ili za vrijeme fiziške aktivnosti. Nakon prestanka fizičke aktivnosti bol se može naglo pojačati, a može biti i konstantan i onemogućevati obavljanje bilo kakve fizičke aktivnosti. Osim bola može se javiti ukočenost u laktu, povećana lokala temperatura i otok.

Golferski lakat ili medijalni epikondilitis predstavlja upalu tetiva mišića fleksora šake i prstiju (flexor carpi radialis i pronator teres, rjeđe flexor carpi ulnaris i palmaris longus, veoma rijetko fleksor digitorum superficialis).

Dijagnoza:
Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, fizikalnog pregleda,. Po potrebi mogu se raditi dodatna ispitivanja kako bi se eliminisali neki drugi uzročnici bola.