Pacijentu se takođe daju savjeti o budućem funkcionisanju sa gonartrozom.

U slučaju kada stanje značajno progresuje na gore, preporučuje se hirurški zahvat.

Kada hrskavica postane više oštećena, bolovi postaju veći i tada se mogu javljati i u periodu mirovanja, obim pokreta postaje značajno manji, deformitet koljena može da se vizualizuje i sve ovo je vro često praćeno smanjenom mišićnom masom.


DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu detaljne anamneze, kliničke slike pacijenta, fizikalnog pregleda. Mogu se radite nalazi krvi a gonartroza se potvrđuje i RTG snimkom.

TERAPIJA


Kod gonartroze je veoma važno započeti liječenje u ranom stadijumu bolesti, kada je hrskavica najmanje oštećena. Veoma je važno ustanoviti pravu dijagnozu na vrijeme i započeti fizikalnu terapiju. 
Cilj fizikalne terapije je omogućavanje pacijentu što bolji kvalitet života sa gonartrozom i zamirivanje upalnih simptoma kao i usporavanje ili zaustavljanje progresije. 
Kada se otklone bolovi  i sve upalni simptomi, prelazi se na funkcionalnu kineziterapiju. 

UZROCI


Uzroci koji dovode do pojave gonartroze nisu nikada dovoljno ispitani do kraja. Smatra se da razni spoljašnji faktori kao i genetska predispozicija igraju ulogu u nastanku ove bolesti. Takođe se smatra da razne i česte povrede koljena mogu uzrokovati pojavu gonartroze.  Starenje se smatra kao jedan od faktora koji dovodi do trošenja hrskavice i do njenog propadanja. 
Gonartroza se obično javlja u kasnijoj životnoj dobi ali ne postoji pravilo da se ona ne može javiti i kod mlađih osoba.

GONARTROZA

Zglob koljena  čine femur (butna kost), tibia i fibula (kosti potkoljenice), i čašica (patela). Zglobne površine ovih kostiju su  obložene zglobnom hrskavicom, koja sprečava direktno habanje kosti o  kost pri pokretima. 


Zglobna hrskavica koljena se generalno odlikuje visokom otpornošću na habanje, ali isto tako kada dođe do njenog trošenja, ne postoji mogućnost regeneracije. 

Gonartroza predstavlja  degenerativne promjene koje se javljaju na zglobnoj hrskavici.

Operacija koljena, gonartroza

KLINIČKA SLIKA


Simptomi gonartroze zavise od težine same bolesti tj. od stepena oštećenja hrskavice. U početku, kada postoji manje oštećenje hrskavice, javlja se bol u predjelu koljena, koji pacijenti često osjećaju prilikom penjanja ili silaženja niz stepenice. U koliko se na to ne obraća pažnja simptomi  se kasnije pogoršavaju, bolovi postaju intenzivniji, i javljaju se pri hodu, i pri gotovo svim pokretima koljena.  Takođe dolazi do slabljenja stabilnosti koljena, pacijenti se žale na osjećaj propadanja  pri hodu. Osjećaju i ukočenost koja je najintenzivnija nakon dužeg perioda mirovanja. Osim ovih simptoma mogu biti prisutni i znaci lokalne upale, otok, povećana lokalna temperatura. Bekerova cista takođe vrlo često reaguje i bude uvećana i bolna na dodir.

Gonartroza, ostecenje hrskavice koljena
Gonartroza, liječenje koljena