Stanja koja tretiramo:

Kiropraktika

Kiropraktika je ključna komponenta svakoga ko vodi računa o zdravlju. Fokusirani smo, kako na liječenje, tako i na održavanje zdravlja kompletnog organizma. 

Dr Savo Radunović

doktor kiropraktike

Kiropraktika je savremena i inovativna metoda koja se bavi liječenjem različitih stanja kompletnog neuro-mišićno-koštanog sistema.

Naše usluge

Korištenjem metoda kiropraktike i fizioterapije, poseban akcenat dajemo na stanja kičme i sportske povrede.