SIMPTOMI

Zajednički klinički simptomi za sve povrede ligamenata skočnog zgloba su otok, bol na dodir, eventualni krvni podlivi, lokalna hipertermija (povećana temperatura), otežano hodanje, ograničeni i bolni pokreti u samom zglobu.


DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, fizikalnog pregleda. Ukoliko postoji 

sumnja na teži stepen povrede, dodatno se radi rentgenski snimak, CT skener ili magnetna rezonanca. Veličina otoka i hematona najčešće zavise od stepena povrede, što su otok i krvni podlivi veći povreda je ozbiljnija. Pregledom treba isključiti mogućnost preloma. Ortopedskim testovima se precizno utvrđuje koji je ligament oštećen, i da li postoji oštećenje neke druge strukture u zglobu. 


TERAPIJA

​Kod terapije akutne povrede skočnog zgloba prvo se primjenjuje zlatno pravilo: odmor, kompresija, elevacija i stavljanje hladnih obloga. U zavisnosti od brze i adekvatne reakcije odmah po povredi, zavisi i brzina i kvalitet oporavka. Doktor odredjuje kada, i koje metode fizikalne terapije se primjenjuju. Ukoliko nije neophodna fiksna imobilizacija, određene metode fizioterapije mogu da se primjenjuju odmah po povredi, dok se sa kompletnom fizikalnom terapijom, u zavisnosti od stepena povrede, može započeti 48-72 sata nakon povrede.


PREVENCIJA

Za bavljenje sportom, potrebna je adekvatna obuća. Jačanje mišića potkoljenice, anatomski ulošci (pogotovo kod ravnih stopala) i adekvatno istezanje jedni su od osnovnih načina prevencije povrede skočnog zgloba.

Javlja se u gotovo svim sportovima a praćeno je bolom, otokom, izlivom sa spoljašnje a često i unutrašnje strane skočnog zgloba, diskoloracijom (promjena boje kože zbog pucanja krvnih sudova), otežanim hodom, a i otok može trajati mjesecima.

POVREDE LIGAMENATA SKOČNOG ZGLOBA


Inverzione povrede (uvrtanje stopala ka unutra) su veoma česte. Do povrede dolazi kada je stopalo u plantarnoj fleksiji (savijeno ka tlu). Mehanizam povrede često nastaje usled doskoka. Ovakav način povrede dovodi do istezanja spoljašnjih ligamenata u smislu njihovog djelimičnog ili potpunog kidanja.

Pri ovim povredama ligamenti stradaju od najslabijih ka jačim: prednji talofibularni, kalkaneofibularni i zadnji talofibularni. Do povrede deltoidnog ligamenta (ligamenta unutrašnje strane stopala) dolazi zbog forsirane everzije zgloba (izvrtanja stopala ka spolja). Ove povrede nekada sa sobom nose prelom kosti.


​Uganuće skočnog zgloba je najčešća sportska povreda koja nastaje usled natezanja ili kidanja ligamenata sa spoljašnje ili unutrašnje strane skočnog zgloba.