Povrede ahilove tetive

Ahilova tetiva je jaka tetiva koja je pričvršćena za petu. Njen zadatak je da na kosti prenese snagu nožnih misica, i stalno je aktivna dok hodamo, trčimo ili skačemo. S obzirom da nosi cijelo tijelo, ahilova tetiva trpi veliki stres i pritisak pa nerijetko dolazi i do povreda iste...

Opširnije

Povrede ligamenata skočnog zgloba
Uganuće skočnog zgloba je najčešća sportska povreda koja nastaje usled natezanja ili kidanja ligamenata sa spoljašnje ili unutrašnje strane skočnog zgloba... 

Opširnije

​SKOČNI ZGLOB